Her kan du læse mere om;

SUPERVISION

Supervision er en faglig lærings- og udviklingsmetode, som har til formål at støtte den faglige udvikling og sikre kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse. 

Læs mere om supervision Find Psykolog

SUPERVISION TIL FAGPERSONER

I Psykologhuset Vesterå tilbyder vi supervision til psykologer på vej mod autorisation samt supervision af andre faggrupper fx: pædagoger, socialrådgivere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, lærere, mentorer, UU-vejledere, bostøtter i psykiatrien mv.

Vi er trænet i at supervisere såvel faglært såvel som ufaglært pædagogisk og specialpædagogisk personale, samt ledere og mellemledere på bosteder eller institutioner som arbejder med følgende målgrupper:

 • Autisme og/eller ADHD
 • Mental retardering/udviklingshæmning
 • Adfærdsforstyrrelser
 • Omsorgssvigt og traumer
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Selvskadende adfærd
 • Spiseforstyrrelser
 • Misbrug

Vi har ligeledes erfaring supervision med fokus på:

 • Ledelse
 • Kommunikation og interne konflikter
 • Arbejdsmiljø og -kultur
 • Akutte belastende hændelser
 • Teamsamarbejde

En supervision er en styret reflektionsproces, hvor den enkelte professionelle kan bringe en sag, en problematik eller en tematik i relation til arbejdslivet på bordet, og hvor vi sammen skal bringe nye forståelser, perspektiver og viden i spil på en måde, som giver den professionelle nye handlemuligheder. Vi er som supervisorer optaget af at supervisanden oplever sig set, hørt og forstået, og at supervisanden/supervisanderne oplever at få nye forståelser og indsigter, og at de får noget konkret og handlingsorienteret med sig fra supervisionen, som de kan gå direkte ud at anvende i deres daglige praksis.

Vi har erfaring med både gruppesupervision og individuel supervision af både ledere og medarbejdere, og har mulighed for enten at komme til jer, eller forestå supervisionen i egne lokaler.

KONTAKTOPLYSNINGER

PSYKOLOGHUSETS PSYKOLOGER

TINNA WINTHER OLESEN
AUT.PSYKOLOG

(+45) 51 93 69 26 

 psykolog@tinnawinther.dk

Julie Berendt hviid
aut. psykolog

(+45) 25 6060 33

kontakt@psykologjuliehviid.dk 

FIND VEJ TIL psykologhuset
vesteraa 4, 1 sal

Google maps

Supervision er en professionel praksis, hvor en erfaren og kvalificeret supervisor giver støtte, vejledning og faglig udvikling til en eller flere supervisander, typisk en gruppe af fagfolk eller enkeltpersoner, der arbejder inden for samme fagområde eller profession.

Formålet med supervision er at styrke fagfolk i deres arbejde ved at tilbyde refleksion, feedback, faglig udvikling og støtte. Det kan være særligt gavnligt for fagfolk, der arbejder inden for områder som terapi, rådgivning, socialt arbejde, undervisning og ledelse, hvor deres arbejde indebærer komplekse interaktioner med andre og en høj grad af ansvar.

Der er forskellige former for supervision, herunder individuel supervision, hvor en supervisor arbejder med en enkelt fagperson, og gruppesupervision, hvor en supervisor arbejder med en gruppe fagfolk. Der kan også være forskellige tilgange til supervision, herunder klinisk supervision, ledelsesmæssig supervision, reflekterende supervision og mere.

Nøgleelementer i supervision inkluderer:

 1. Refleksion: At give fagfolk mulighed for at reflektere over deres arbejde, udfordringer, succeser og læring kan bidrage til at fremme personlig og faglig udvikling.

 2. Feedback: At modtage konstruktiv feedback fra en erfaren supervisor kan hjælpe fagfolk med at identificere styrker og områder for forbedring i deres arbejde.

 3. Faglig udvikling: At tilbyde faglig vejledning og læring om relevante emner og metoder inden for fagområdet kan hjælpe fagfolk med at opretholde og forbedre deres faglige kompetencer og viden.

 4. Støtte: At tilbyde støtte og anerkendelse af fagfolks arbejde og udfordringer kan være afgørende for at opretholde trivsel og motivation i arbejdet.

Supervision kan være en værdifuld ressource for fagfolk i alle stadier af deres karriere og spiller en vigtig rolle i at sikre høj kvalitet og etisk praksis inden for forskellige fagområder. Ved at investere i supervision kan organisationer og enkeltpersoner styrke deres praksis og opnå bedre resultater for dem, de tjener.

HOLD DIG OPDATERET

Vi opdaterer løbende fra Psykologhuset og deler vores oplever, nyheder og tilbud med dig.

Følg med her:

LINKEDIN INSTAGRAM

 

Adresse: Vesterå 4, 1 sal. 9000 Aalborg