Her kan du læse mere om;

DEPRESSION

Når man bliver ramt af en depression, vil man opleve at ens humør, tænkning og adfærd er påvirket i en sådan grad, at det hæmmer ens livskvalitet og oplevede handlemuligheder. En depression kommer i forskellige grader og er i mange tilfælde behandlingskrævende.

Læs mere Find Psykolog

KAN BLIVE LÆNGEREVARENDE TILSTAND

De fleste mennesker oplever forbipasserende perioder i livet, hvor man oplever mere tristhed, manglende overskud, motivation eller glæde ofte som en reaktion på nogle omstændigheder eller begivenheder i ens liv. Men for nogle fortager disse perioder sig ikke, og tristheden, den manglende glæde ved livet, lyst og motivation bliver længerevarende og belastende for ens hverdagsliv, hvorved det kan udvikle sig til en egentlig behandlingskrævende depression.

Typiske tegn på en depression kan være

 • Selvkritiske, selvnedvurderende og selvbebrejdende tanker om sig selv.
 • Rumination – tankerne som kører i ring i en endeløs spiral
 • Svært ved at overskue daglige gøremål
 • Vedvarende nedtrykthed og tristhed
 • Grådlabilitet (nemt til gråd)
 • Oplevelsen af, at der ikke er noget som kan gøre dig rigtig glad – heller ikke de ting, som eller plejer at gøre dig glad
 • Svært ved at træffe beslutninger
 • Svært ved at koncentrere sig eller huske aftaler og gøremål
 • Energiforladthed, følelsen af en tyngde og/eller træthed i krop og sind.
 • Ændringer i søvnmønster – svært ved at sove, eller sover mere end normalt.
 • Oplevelsen af ligegyldighed og/eller opgivenhed
KONTAKTOPLYSNINGER

PSYKOLOGHUSETS PSYKOLOGER

TINNA WINTHER OLESEN
AUT.PSYKOLOG

(+45) 51 93 69 26 

 psykolog@tinnawinther.dk

CAITLIN BAILEY FAMMé
PSYKOLOG

(+45) 25 52 00 05

kontakt@psykologbaileyfamme.dk

SIGNE HAMMERHØJ
PSYKOLOG

(+45) 22 64 70 26

psykologsignehammershoej@gmail.com

Camilla dahlbom
psykolog

(+45) 44 113 155

psykolog@camilladahlbom.dk

Julie Berendt hviid
aut. psykolog

(+45) 25 6060 33

kontakt@psykologjuliehviid.dk 

FIND VEJ TIL psykologhuset
vesteraa 4, 1 sal

Google maps

Depression er en alvorlig psykisk lidelse, der påvirker millioner af mennesker over hele verden. Det er mere end blot følelsen af tristhed eller melankoli; det er en tilstand, der kan have en dyb indvirkning på en persons tanker, følelser og adfærd i deres daglige liv.

Symptomerne på depression kan variere fra person til person, men typiske tegn og symptomer inkluderer følelse af tristhed, håbløshed eller tomhed, nedsat interesse eller glæde i aktiviteter, der tidligere blev nydt, ændringer i spise- og sovemønstre, træthed eller manglende energi, problemer med koncentration og hukommelse, følelse af værdiløshed eller skyld, irritabilitet og endda tanker om død eller selvmord.

Depression kan påvirke alle, uanset alder, køn eller baggrund, og dens årsager er komplekse og multifaktorielle. Både genetiske, biologiske, miljømæssige og psykologiske faktorer spiller en rolle i udviklingen af depression. Livsstilsfaktorer såsom traumatiske begivenheder, kronisk stress, ensomhed, belastende forhold, og endda visse medicinske tilstande kan også øge risikoen for depression.

Det er vigtigt at forstå, at depression er en reel medicinsk tilstand, der kræver professionel behandling og støtte. Behandlingen af depression kan omfatte en kombination af terapi, medicin og ændringer i livsstil. Terapi, såsom kognitiv adfærdsterapi (KAT) eller interpersonel terapi (IPT), kan hjælpe med at identificere og udfordre negative tankemønstre og udvikle mestringsevner. Medicin, såsom antidepressiva, kan også være nyttige, især i tilfælde af moderat til svær depression.

At søge støtte fra kvalificerede fagfolk, såsom en psykolog, psykiater eller terapeut, er afgørende for effektiv håndtering og behandling af depression. At opbygge et stærkt støttesystem af venner, familie og andre pårørende kan også være afgørende i kampen mod depression.

Det er vigtigt at huske, at der er håb og hjælp til rådighed for dem, der lider af depression. Med rettidig intervention, støtte og behandling kan mange mennesker med depression opleve forbedring i deres tilstand og opnå en bedre livskvalitet.

HOLD DIG OPDATERET

Vi opdaterer løbende fra Psykologhuset og deler vores oplever, nyheder og tilbud med dig.

Følg med her:

LINKEDIN INSTAGRAM

 

Adresse: Vesterå 4, 1 sal. 9000 Aalborg