Her kan du læse mere om;

SELVVÆRD

Selvværd refererer til et menneskes overordnede vurdering og følelse af egen værdi. Tanker som ”Er jeg nok?”, ”Er jeg noget værd?” ”Har jeg betydning for andre”, kan i særlig grad fylde, når vi ikke oplever os værdifulde, betydningsfulde og noget værd, i kraft af den vi er.

Læs mere Find Psykolog

BRYD IGENNEM ET NEGATIVT TANKEFILTER

Det er en naturlig del af det at være menneske, at vi indimellem kan blive i tvivl om os selv, komme til at sammenligne os med andre, og tænke negativt om os selv. Men for nogle bliver de negative, selvbebrejdende og selvnedvurderende tanker altoverskyggende og dominerende. Det får indflydelse på vores oplevede livskvalitet og hæmmer os i at leve det liv, vi ønsker. Vi ser verden igennem et negativt tankefilter, som farver vores oplevelse af os selv, andre og de sammenhænge vi indgår i på en måde som både er opslidende, energikrævende og smertefuldt.

Men som rigtig meget andet er selvværd også noget, der kan forandre sig. Vi kan lære at se os selv i et mere realistisk lys. Vi kan lære at nuancere vores tænkning og behandle os selv med mere venlighed, omsorg og anerkendelse.

Tegn på selvværdsproblematik kan være:

  • Du har vedvarende negative tanker om dig selv
  • Du forestiller dig at andre tænker negativt om dig
  • Du oplever at have en indre selvkritiker
  • Du kan have særlige høje krav til dig selv – du skal præstere mere for at være noget værd end andre
  • Du har svært ved at mærke egne grænser og få sagt nej
  • Du har svært ved at spørge om hjælp
  • Du er optaget af at alle andre har det godt, uden nødvendigvis at lade denne optagethed komme dig selv til gode.
  • Du gemmer på, hvordan du egentlig har det, fordi du tænker, du er nødt til at fremstå perfekt.
  • Du underkender sig selv, og tillægger ikke de ting du kan eller gør nogen særlig værdi.
KONTAKTOPLYSNINGER

PSYKOLOGHUSETS PSYKOLOGER

TINNA WINTHER OLESEN
AUT.PSYKOLOG

(+45) 51 93 69 26 

 psykolog@tinnawinther.dk

CAITLIN BAILEY FAMMé
PSYKOLOG

(+45) 25 52 00 05

kontakt@psykologbaileyfamme.dk

SIGNE HAMMERHØJ
PSYKOLOG

(+45) 22 64 70 26

psykologsignehammershoej@gmail.com

Camilla dahlbom
psykolog

(+45) 44 113 155

psykolog@camilladahlbom.dk

Julie Berendt hviid
aut. psykolog

(+45) 25 6060 33

kontakt@psykologjuliehviid.dk 

FIND VEJ TIL psykologhuset
vesteraa 4, 1 sal

Google maps

Lavt selvværd er en tilstand, hvor en person har en negativ opfattelse af sig selv og mangler tillid til sine evner, værdier og selvværd. Det kan have dybe konsekvenser for ens mentale og følelsesmæssige velbefindende samt for ens adfærd og interaktioner med andre.

Symptomerne på lavt selvværd kan manifestere sig på forskellige måder og kan omfatte konstant selvnedvurdering, usikkerhed, manglende tro på egne evner, overdreven bekymring for andres mening, tendens til at undgå udfordrende situationer og vanskeligheder med at etablere sunde grænser i forhold til andre.

Årsagerne til lavt selvværd kan være komplekse og variere fra person til person. Det kan skyldes tidlige barndomserfaringer såsom kritik, afvisning eller manglende støtte fra omsorgspersoner, traumatiske begivenheder, negativ selvfortælling, sociale sammenligninger, og påvirkninger fra medier og samfundets forventninger.

At tackle lavt selvværd kræver ofte en kombination af selvrefleksion, terapi og ændringer i adfærdsmønstre. Terapi, såsom kognitiv adfærdsterapi (KAT), kan være særligt effektiv til at identificere og udfordre negative tankemønstre og erstatte dem med mere positive og realistiske tanker. Selvomsorgspraksisser, såsom at dyrke interesser, opbygge sunde relationer, og praktisere selvmedfølelse og accept, kan også være nyttige til at styrke selvværdet over tid.

At opbygge et stærkt støttesystem af venner, familie og professionelle kan være afgørende i at overvinde lavt selvværd. Det er også vigtigt at undgå at sammenligne sig med andre og i stedet fokusere på ens personlige vækst og udvikling.

Selvom det kan være en udfordrende rejse at arbejde med lavt selvværd, er det vigtigt at huske, at det er muligt at opnå positive ændringer med rettidig intervention og engagement i selvudviklingsprocessen. Med støtte, forståelse og viljestyrke kan mange mennesker opnå en sundere opfattelse af sig selv og øge deres selvværd og selvtillid.

.

HOLD DIG OPDATERET

Vi opdaterer løbende fra Psykologhuset og deler vores oplever, nyheder og tilbud med dig.

Følg med her:

LINKEDIN INSTAGRAM

 

Adresse: Vesterå 4, 1 sal. 9000 Aalborg